آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بینی – اندازه بینی

0

اندازه بینی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی سوراخ بینی تو بزرگ و فراخ شده است، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو گسترده و فراخ می‌شود و افزایش می‌یابد، ولی اگر تنگ شده باشد، یـعـنـی در معاش و معیشت خودت دچار تنگنا و مضیقه قرار می‌گیری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوراخ بینی تو طوری بسته شده است که نمی‌تواند نفس بکشی، یـعـنـی کار تو متوقف می‌شود و گره می‌خورد و بسته می‌شود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی بینی تو کوتاه شده است، یـعـنـی عیب و نقصی در قدر و منزلت تو وجود دارد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی بینی تو مثل خرطوم بزرگ شده است (یا مقداری کوچکتر)، یـعـنـی به اندازه آن عزت و مقام تو بیشتر می‌شود و فامیل و بستگانت افزایش می‌یابند .

اندازه بینی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم