آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بینی – افتادن یا بریدگی بینی

0

افتادن یا بریدگی بینی

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر بینی تو بریده شده است، تعبیرش این است که فرزندت را ختنه می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: جاه و منزلت تو کم می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پوست سر بینی تو رفته است، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی بینی تو افتاده است، یـعـنـی جاه و منزلت خود را از دست می‌دهی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بینی تو روی زمین افتاده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر می‌شوی.

افتادن یا بریدگی بینی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم