آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بیماری

0

بیماری

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب بیماری‌های گوناگون این است که احکام و سنت‌ها و واجبات الهی خوار و کوچک و کم اهمیت می‌شوند، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر بیماری، گناه و نافرمانی از خداوند است و همچنین رسیدن غم و اندوه از طرف «پادشاه» یا زن خودت می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بیمار می‌باشی، تعبیرش این است که در دین و ایمان، دچار گمراهی و فساد می‌شوی و با دوروئی با مردم صحبت می‌کنی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: در آن سال از دنیا می‌روی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بیماریت خوب شده است و در خانه خودت نیستی و با کسی صحبت نمی‌کنی، یـعـنـی بیماریت طولانی می‌شود طوریکه احتمال دارد از دنیا بروی، ولی اگر ببینی با مردم همنشین و همسخن هستی، یـعـنـی بیماریت به زودی خوب خواهد شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی بیمار شده‌ای و از بیماری خودت ناله می‌کنی، یـعـنـی از غم و غصه در امان می‌مانی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به خاطر بیماری برهنه شده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی بیمار و برهنه هستی، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى کَمَا خَلَقْنَاکُمْ اَوَّلَ مَرَّهٍ… _ … شما تک تک چنانکه نخستین بار خلقتان کرده‌ایم پیش ما آمده‌اید…(انعام-۹۴) (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با وجود بیماری، قانع و راضی و شکرگزار هستی، تعبیرش صحت و نیکی می‌باشد.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی برای درمان بیماری و مرضی، پشت تو را داغ کرده‌اند، یـعـنـی دین و دنیای تو اصلاح و درست می‌شود.

بیماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم