آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بیل

0

بیل

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بیل، خدمتکاری است که کارها می‌کند، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش خدمتکاری است که کارها را با نفاق و دوروئی انجام می‌دهد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش کاری است که با رنج و عذاب انجام می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بیل داری و با آن کاری می‌کنی، یـعـنـی کار تو به اتمام می‌رسد ولی اگر با آن کاری انجام نمی‌دهی، یـعـنـی کار تو قطع و بریده می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

بیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم