آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بیشه

0

بیشه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بیشه درختان، زنی بیابان‌نشین می‌باشد.اگر در خواب ببینی وارد بیشه‌ای شده که سرسبز بوده و اطراف آن درختان میوه‌دار وجود دارد (مخصوصاًً اینکه در بیداری نیز فصل آن میوه‌ها باشد) و ببینی که از آن میوه‌ها می‌خوری، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی که اصل و نسب او به مردم بیابانشین برمی‌گردد، یا «کنیزکی» را به خدمت می‌گیری که افراد بیابانشین او را بزرگ کرده‌اند و از آن زن خیر و منفعت می‌بینی، ولی اگر بیشه را خالی از آن‌ها دیده باشی، تعبیرش شر و ضرر می‌باشد ‌‌‌‌‌و اگر ببینی در آن بیشه به جای درخت خار درآمده است و خارها به تو صدمه می‌زنند، یـعـنـی به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بیشه عبارتند از: ۱– زن بیابان‌نشین ۲– کنیزک ۳– سود و منفعت ۴– غم و اندوه.

بیشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم