آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بیت‌المعمور (کعبۀ فرشتگان)

0

بیت‌المعمور (کعبۀ فرشتگان)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد بیت‌المعمور شده‌ای، تعبیرش این است که در بین مردم به امانت‌داری یا علم ظاهر می‌شوی و حج را به جا می‌آوری و از شر دشمنان در امان می‌مانی.اگر ببینی در بیت‌المعمور خانه ساختی یا در آن خوابیده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.اگر ببینی در اطراف بیت‌المعمور طواف می‌کنی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.اگر ببینی بیت‌المعمور در زمین می‌باشد، یـعـنـی با «پادشاه» عادل و عالم رابطه و پیوند برقرار می‌کنی.اگر ببینی بیت‌المعمور شبیه مسجد می‌باشد و در آن نماز می‌خوانی، یـعـنـی به تمام خواسته‌هایت می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از زمین تا بیت‌المعمور باز و گشوده می‌باشد، یـعـنـی در آن سال مردم حج و عمره زیادی به جا می‌آورند.اگر ببینی بیت‌المعمور آراسته شده است و فرشته‌ها اطرافش طواف می‌کنند، یـعـنـی علما و اهل دین سر و سامان گرفته و به عزت و جاه و مقام می‌رسند .

بیت‌المعمور (کعبۀ فرشتگان)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم