آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بوق زدن

0

بوق زدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بوق می‌زنی، تعبیرش این است که به بزرگان و روسا دروغ می‌گویی و با قسم خوردن، دروغ خودت را راست جلوه می‌دهی، ولی سرانجام دروغ بودن حرف تو معلوم می‌شود .اگر ببینی بوق می‌زنی، ولی بوق زدن بلد نیستی، یـعـنـی مردم را از اسرار خودش باخبر می‌کند.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب بوق زدن برای مردان مصیبت و برای زن‌ها، رسوائی و افشا شدن اسرارشان می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بوق زدن عبارتند از: ۱– خبر دروغ ۲– حرف زشت و ناپسند ۳– افشا شدن اسرار ۴– مصیبت (دفع بلا و گرفتاری).

بوق زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم