آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بوتۀ دستنبو

0

بوتۀ دستنبو

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب بوتۀ دستنبو، مردی است کامیاب و بهره‌مند که دارای خدمه و حشم می‌باشد، ولی زود هلاک می‌شود و ثابت نمی‌باشد.

بوتۀ دستنبو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم