آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

به

0

به

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب “به” این است که از شخصی بزرگ و رئیس و سرور خیر و منفعت می‌بینی و همچنین تعبیرش این است که تو را تحسین و ستایش می‌کنند،‌‌‌‌‌ ولی بعضی دیگر می‌گویند تعبیرش فرزند می‌باشد، ‌‌‌‌‌ یا بعضی دیگر می‌گویند تعبیرش بیماری است، ابراهیم کرمانی می‌گوید: چه در بیداری فصل “به” باشد و چه نباشد تعبیر آن در خواب بیماری است، و هر چه زردتر باشد، بیماری سخت‌تر می‌شود (دفع بلا و گرفتاری). امام صادق(ع) می‌فرمایند: در فصل “به” تعبیر “به سبز” در خواب، فرزند می‌باشد، ولی اگر فصلش نباشد و “به زرد رنگ” باشد، تعبیرش بیماری است. برخی دیگر گفته‌اند: تعبیر “به” مسافرتی طولانی همراه با رنج و سختی می‌باشد(تفلیسی می‌گوید: آن کسی که گفته تعبیرش بیماری می‌باشد به این علت گفته است که رنگ آن زرد می‌باشد، و تعبیر رنگ زرد بیماری است، و آن کسانی که گفته‌اند تعبیرش مسافرت طولانی همراه با رنج و سختی جسمی است به این علت گفته‌اند که وقتی که حضرت آدم (ع) از بهشت .با رنج و غم و اندوه به زمین آمد، جبرئیل (ع) به او “به” داد، و آن کسانی که گفته‌اند تعبیرش فرزند می‌باشد به این علت گفته‌اند که آب منی حضرت آدم (ع) با خوردن “به” زیاد شده و از آن فرزندان زیادی به دنیا آمدند، و آن کسانی که گفته‌اند از فرد بزرگی سود و منفعت می‌بینی، یا به خوبی تحسین و ستایش خواهی شد، به این علت گفته‌اند که حضرت جبرئیل (ع) “به” را داده و حضرت آدم (ع) آن را گرفته است، تعبیر بوی خوب نیز ستایش شدن به خوبی می‌باشد، “به” نیز بوی خوبی دارد، و همانطور که می‌دانید استادان تعبیر خواب به بیهودگی خوابی را تعبیر نکرده‌اند.)

به

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم