آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بهشت – میوۀ بهشتی

0

میوۀ بهشتی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی «رضوان» مقداری از میوه‌های بهشتی به تو می‌دهد، تعبیرش این است که به زودی از دنیا خواهی رفت.اگر کسی از میوه‌های بهشت به کسی بدهد، یـعـنـی آن شخص از علم او بهره‌مند می‌شود.اگر ببینی از میوه‌های بهشت برداشته‌ای یا کسی به تو داده و خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه‌ای که خورده‌ای علم و دانش کسب می‌کنی و روش دین را میفهمی، ولی سودی برای تو نخواهد داشت.

میوۀ بهشتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم