آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بناگوش

0

بناگوش

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب بناگوش، پسر زیبا و مبارک، و تعبیر دو بناگوش، دو پسر می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیر بناگوش، قدر و منزلت و جاه و مقام است و اگر صحت و عیبی در آن ببینی تعبیرش به قدر و منزلت تو برمی‌گردد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بناگوش عبارتند از: ۱– پسر زیبا ۲– قدر و مقام ۳– دین درست ۴– سود و منفعت از سوی فرزند 

بناگوش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم