آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بلدرچین

0

بلدرچین

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر بلدرچین، پسرِ «غلام» یا پسرِ خدمتکار می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش مال و اموال و روزی حلال می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَاَنزَلْنَا عَلَیْکُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى… _… و[منّ] و مرغ بریان برای شما فرستادیم… (بقره –۵۷).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت بلدرچین می‌خوری، تعبیرش این است که رزق و روزی حلال به دست می‌آوری .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بلدرچین گرفته‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی خدمتکار و غلام تو صاحب فرزند می‌شود، اگر بلدرچین نر بود، صاحب پسر، ولی اگر ماده بود، صاحب دختر می‌شود.اگر ببینی بلدرچین از دست تو فرار کرده است، یـعـنـی غلام یا فرزندش هلاک می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بلدرچین عبارتند از: ۱– فرزند غلام ۲– روزی حلال۳– سود و منفعت ۴– مال و اموال

بلدرچین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم