آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بلبل

0

بلبل

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر بلبل، فرزند کوچک و «غلام» می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بلبل‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که به تعداد آن‌ها غلام به خدمت می‌گیری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بلبل یا هزار بانگ و آوازمی‌کند، خبری از شخصی نوازنده یا نوحه‌گر به گوش تو می‌رسد، در جائی دیگر می‌گوید: تعبیر شنیدن آواز بلبل، سخنی خوش و کلامی لطیف می‌باشد.اگر ببینی بلبل در دست تو مرده است، یـعـنـی فرزند یا غلام تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بلبل‌ها را کشتی و از گوشت آن‌ها خورده‌ای، یـعـنـی از غلام به تو ارث و میراث می‌رسد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بلبلی پرید، یـعـنـی فرزند یا غلام خود را از دست می‌دهی.

بلبل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم