آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بلبل هزاردستان (هزار)

0

بلبل هزاردستان (هزار)

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر بلبل هزاردستان، فرزندی است لطیف و خوش‌آواز ولی لاغر،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش زنی خوش‌آواز می‌باشد .تعبیرگری می‌گوید: اگر در باغی هزاردستان ببینی و آن را بگیری، تعبیرش این است که با انسان‌های شاد و شوخ و ثروتمند ارتباط و پیوند برقرار می‌کنی.[اگر تعبیر مورد نظر خود را پیدا نکردی تعبیر خواب پرنده را نیز مطالعه کن].

بلبل هزاردستان (هزار)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم