آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بقالی کردن

0

بقالی کردن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بقالی کردن، سعی و کوشش در کارها و بدست آوردن چیزی در جهت معاش و تامین مایحتاج زندگانی می‌باشد. اگر در خواب ببینی بقالی می‌کنی، تعبیرش این است که به کسب و کار دنیا مشغول می‌شوی و به اندازه آن چه که داشته‌ای، از مال و اموال مادی چیزی به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی اجناس بقالی را در برابر پول و طلا به فروش می‌رسانی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بقالی کردن عبارتند از: ۱– کسب کردن و کاسبی ۲– بدست آوردن سود و منفعت ۳– غم و اندوه (در صورتی غم و اندوه است که ببینی کالاها را در برابر پول و طلا به فروش می‌رسانی).

بقالی کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم