آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بسته بودن – رهایی از بند

0

رهایی از بند

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بند را شکسته‌ای، تعبیرش این است که احتمالاً در دین و ایمانت دچار ضعف و سستی خواهی شد خصوصا اینکه دست تو در بند باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با یک دست، دست دیگر خودت را باز می‌کنی، یـعـنـی در کسب و کار ظلم و ستم خواهی کرد.اگر ببینی زنجیر را پاره کرده‌ای و انداختی، یـعـنـی از گناه توبه خواهی کرد .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی بند پای تو را برداشتند، یـعـنـی از غم و غصه نجات پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی از کارهایی که برای «پادشاه» انجام می‌دهی راحت و خلاص خواهی شد.

رهایی از بند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم