آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بز – داشتن بز

0

داشتن بز

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بز ماده‌ای به دست آورده‌ای، یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج خواهی کرد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بز داری، یـعـنـی از شخص بزرگی مال و اموال به دست می‌آوری، و یا اگر ببینی در خانه‌ یا مکانی دیگری گله و رمۀ بز داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و نعمت و غنیمت به دست می‌آوری.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کرّۀ بزی به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده و یا اینکه خریده‌ای، یـعـنـی صاحب فرزند با برکتی می‌شوی .

داشتن بز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم