آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

برهنگی

0

برهنگی

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب برهنگی و معلوم بودن عورت، رنج و سختی و رسوائی می‌باشد، ولی اگر عورت پوشیده باشد، تعبیرش برای مرد درستکار و صالح، خوب است، ولی برای شخص «فاسق»، بد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر خواب برهنگی برای مرد صالح خیر و خوبی می‌باشد، ولی تعبیرش برای مرد مفسد و بدکردار بدی و رسوائی است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی برهنه هستی و از مردم خجالت می‌کشی، یـعـنـی قصد سفر حج می‌کنی، یا اگر مرد عفیف و پاکدامن باشی و این خواب را ببینی، یـعـنـی گناه تو بخشیده می‌شود، در غیر اینصورت اگر درستکار و صالح نباشی تعبیرش بد می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی برهنه هستی و در طلب دنیا و مادیات هستی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.اگر ببینی به خاطر بیماری برهنه شده‌ای، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: اگر ببینی بیمار و برهنه هستی، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى کَمَا خَلَقْنَاکُمْ اَوَّلَ مَرَّهٍ… _ … شما تک تک چنانکه نخستین بار خلقتان کرده‌ایم پیش ما آمده‌اید… (انعام-۹۴) (دفع بلا و گرفتاری).اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای، یـعـنـی قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنب و برهنه شده‌ای، یـعـنـی در کار خودت دچار حیرت و عجز و سرگردانی می‌شوی.

برهنگی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم