آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

برنج

0

برنج

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب برنج، به دست آوردن مال وا موال با سختی و مشقت می‌باشد (به اندازه‌ای که دیده‌ای).جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب نان برنج، گره خوردن و متوقف شدن کار می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی برنج پخته می‌خوری، تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود و خیر و نیکی به تو می‌رسد و اگر برنج را با گوشت پخته و می‌خوری تعبیرش خیلی بهتر است و یا چنانچه برنج را با شیر [که غذای “شیربرنج” نوعی از آن می‌باشد] خورده باشی، تعبیر فوق‌العاده بهتری دارد، ولی اگر ببینی برنج را با دوغ پخته و می‌خوری، تعبیرش غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای برنج عبارتند از: ۱– مال ۲– حاجت و خواسته ۳– خیر و منفعتی که به تو می‌رسد.

برنج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم