آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

برق

0

برق

منظور از برق در اینجا “نور” حاصل از برخورد ابرها با یکدیگر می‌باشد.

 ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب برق، خزانه‌دار «پادشاه» می‌باشد.اگر در خواب ببینی برق را از هوا یا ابر گرفته‌ای، تعبیرش این است که کاری انجام می‌دهی که در آن خیری وجود دارد .اگر ببینی برق می‌درخشد، یـعـنـی در آن سال نعمت زیاد می‌شود، مخصوصاً اینکه همراه برق باد آهسته‌ای وجود داشته باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای برق عبارتند از: ۱– خزانه‌دار پادشاه ۲– وعده بد ۳– کار خیر ۴– رحمت ۵– راه راست

برق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم