آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

برف – سایر موارد

0

سایر موارد

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی هم «رعد» وجود دارد و هم برف می‌بارد و هوا نیز تاریک است، تعبیرش این است که «پادشاه» ستمگری حکومت خواهد کرد (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرهای برف عبارتند از: ۱– رزق و روزی ۲– زندگانی ۳– مال فراوان و پائین بودن قیمت‌ها و ارزانی ۴– لشکر بسیار ۵– بیماری ۶– غم و اندوه.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم