آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

برف با توجه به منطقه

0

برف با توجه به منطقه

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در شهر گرمسیر برف و یخ وجود دارد، تعبیرش این است که آن شهر دچار کمبود و مضیقه خواهد شد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: در مناطق گرمسیر تعبیر دیدن برف، غم و اندوه و قحطی می‌باشد، و در مناطق سردسیر، خیر و نیکی است. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در شهر سردسیر برف و یخ وجود دارد، یـعـنـی نعمت‌های آن شهر بیشتر می‌شود.اگر در جائی که پیوسته در آنجا برف می‌بارد، برف ببینی، یـعـنـی مردم آنجا دچار غم و اندوه می‌شوند (دفع بلا و گرفتاری).

برف با توجه به منطقه

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم