آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بربط شنیدن

0

بربط شنیدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی در کنارت بربط می‌زند، تعبیرش این است که حرف باطل و دور از واقعیتی میشنوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر صدای بربط میشنوی، یـعـنـی از زن بزرگی باخبر و با او دوست خواهی شد.

بربط شنیدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم