آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بدن آهنی

0

بدن آهنی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ساق پای تو آهنی است، تعبیرش این است که عمر طولانی خواهی داشت و مال و اموال تو باقی و برقرار می‌ماند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پای تو آهنی می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود، حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی و پایدار می‌ماند.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو آهنی یا سنگی می‌باشد، یـعـنـی به مرد لاف‌زن و خودستائی خدمت می‌کنی .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بدن تو از جنس آهن شده است، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و نعمت و روزی تو بیشتر می‌شود.

بدن آهنی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم