آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ببر

0

ببر

(در ابتدا باید شیوۀ درست استفاده از تعبیرهای تعبیرگران مختلف را با استفاده از روش تعبیر بدانی و بعد مطالب این صفحه را بخوانی).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ببر، دشمن قوی و شجاع، ولی بخشنده و مهربان است.اگر در خواب ببینی با ببر جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی، ولی اگر ببر تو را شکست داده است، یـعـنـی دشمن تو را شکست می‌دهد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی ببر از تو می‌ترسد و فرار می‌کند، یـعـنـی از دشمن ایمن می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب پوست و استخوان و موی ببر را ببینی، یـعـنـی به اندازه چیزی که دیده‌ای از دشمن مال و منفعت به تو می‌رسد.اگر ببینی سوار ببر شده‌ای و آن ببر رام و فرمانبردار می‌باشد، یـعـنـی دشمن مطیع و فرمانبردار تو خواهد شد.

ببر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم