آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بانگ – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فریاد گریه کردن می‌آید، تعبیرش این است که شاد و خوشحال می‌شوی. اگر ببینی فریاد زاری می‌آید [احتمالاً منظور از “زاری”، گریه و ناله‌ای است که همراه با دعا و خواستن چیزی باشد]، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و بر دشمن پیروز می‌شوی. اگر ببینی صدای ناله کردن می‌آید [احتمالاً منظور از “ناله”، صدایی است از روی غم و درد باشد]، یـعـنـی چیز ناخوشایندی میشنوی.اگر ببینی تو را از جای دوری با فریاد صدا می‌زدند، چنانچه جوابشان را داده باشی، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، ولی اگر جوابشان را نداده باشی، یـعـنـی دچار بیماری می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از آسمان یا زمین و یا هوا صدای سهمگین و ترسناکی می‌آید، یـعـنـی «پادشاه» دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها داد و فریاد می‌کنند، یـعـنـی خانه تو خراب خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری)

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم