آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بام – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بام خانه یا دیوار روی تو افتاده است، تعبیرش این است که از جایی که امید نداری به تو مال و اموال فراوانی می‌رسد و به خاطر آن شاد و خوشحال شده و درکار تو گشایش بوجود می‌آید.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت، ولی زنده مانده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده، ولی دوباره برمی‌گردد.اگر ببینی روی پشت بام خانۀ تو در حال قبر کَندن هستند، یـعـنـی عمر تو زیاد می‌شود . 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم