آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بالا رفتن

0

بالا رفتن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از کوه، بام یا قصر و عمارتی و… بالا می‌روی، تعبیرش این است که آنچه را که در پی آن هستی بدست می‌آوری و حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی به سختی بالا می‌روی، یـعـنـی با رنج و سختی به خواسته‌ات می‌رسی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از نردبان بالا می‌روی، یـعـنـی در دین، شرافت و احترام به دست می‌آوری، مخصوصاً اینکه نردبان تو خشتی باشد، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از نردبان خشتی بالا می‌روی، یـعـنـی در دنیا قدر و منزلت و احترام به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی نردبان از گچ و سنگ است، یـعـنـی در دینداری تو ایراد و اشکالی وجود دارد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در دنیا به شرافت و بزرگی می‌رسی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی به آسمان بالا رفتی و پایین نیامدی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی، ولی اگر دوباره پائین آمدی، یـعـنـی به بیماری سختی دچار می‌شوی، ولی سرانجام بهبود پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای مربوط به بالا رفتن عبارتند از: ۱– برآورده شدن حاجت و خواسته ۲– ازدواج با زن ۳– مرتبه و منزلت و بزرگی ۴– رسیدن به خواسته ۵– پیشرفت و بالا گرفتن کار.

بالا رفتن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم