آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باغ – نابودی باغ

0

نابودی باغ

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه‌دار و سرسبزی را به طور کلی خراب کرده و از بین برده است، تعبیرش این است که احتمال نابودی و هلاکت «پادشاه» آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می‌کند. اگر ببینی آتشی آمد و درختان آن را سوزاند، یـعـنـی پادشاه دچار مرگ ناگهانی می‌شود.

نابودی باغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم