آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باغ سرسبز یا خشک

0

باغ سرسبز یا خشک

جابر مغربی می‌گوید: اگر در باغ، سبزه ببینی، یـعـنـی کار تو خوب پیش می‌رود و آراسته می‌شود.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی باغ، سرسبز و دارای بناها و قصرهای متعددی است و زن زیبایی تو را به طرف خودش فرا می‌خواند، تعبیرش این است که در آخرت به بهشت و حورالعین می‌رسی و به درجه شهیدان نائل می‌شوی. ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی در بهار یا تابستان باغ سرسبز و خرم شده و در آن انواع میوه‌ها و گل و گیاهان خوشبو درآمده و جویهای آب در آن جاری شده و تو هم در باغ نشسته بودی، یـعـنـی با شهادت از دنیا می‌روی (زیرا تمام اینها از خصوصیات بهشت است). تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی تو را برای مهمانی به باغی پر از میوه برده‌اند، یـعـنـی در جنگ با دشمنان دین شهید می‌شوی. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی باغ تو سرسبز و آباد و دارای عمارت و قصر و انواع میوه‌هاست و از آن‌ها می‌خوری و با زن خودت منظره باغ را تماشا می‌کنی، یـعـنـی از اهل بهشت می‌شوید.اگر ببینی در فصل پائیز وارد باغی شده‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای و برگ درختانش در حال ریختن می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی باغ بدون سبزه و میوه می‌باشد، یـعـنـی کار تو خوب نمی‌شود. اگر در فصل بهار یا تابستان باغ خرابی را ببینی، طوری که هیچ سبزه و درختی در آن نباشد، یـعـنـی «پادشاه» بر مردم تحت حکومت خود ظلم و ستم خواهد کرد (دفع بلا و گرفتاری)

باغ سرسبز یا خشک

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم