آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باغ انگور

0

باغ انگور

ابن سیرین می‌گوید: تعبیرخواب باغ انگور، زن نیکوکار و بخشنده می‌باشد. اگر در خواب ببینی باغ انگور جزء املاک و دارائیهای تو نمی‌باشد، تعبیرش این است که هر تعبیر خوب و بدی که گفته می‌شود به صاحب باغ برمی‌گردد.اگر در خواب ببینی که باغ انگور سرسبز و تمیزی داری، یـعـنـی با زن نیکوکاری ازدواج می‌کنی و از او خیر و منفعت می‌بینی (البته اگر در بیداری نیز فصل درخت انگور و سبز بودن آن باشد)، ولی اگر ببینی درخت‌های باغ انگور برگ ندارند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر ببینی برگ درخت‌های باغ انگور زرد شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی باغ انگور خراب می‌باشد، یـعـنـی حال و روز صاحب آن بد می‌شود.تعبیرهای باغ انگور عبارتند از: ۱– زن ۲– سود و منفعت بردن به سبب زن ۳– رنج و غم و اندوه. 

باغ انگور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم