آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باغبانی یا ساخت باغ

0

باغبانی یا ساخت باغ

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با دستان خودت باغی را احداث می‌کنی و می‌سازی و در آن درخت کاشته‌ای و میوه داده است، تعبیرش این است که با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی و صاحب مال و نعمت و فرزندانی خواهی شد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی باغبانی می‌کنی، یـعـنـی با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی و برای او کار می‌نمایی و با او سازش و مدارا خواهی کرد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در باغ، شفتالو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی که علم و ادب را سریعاً یاد می‌گیرد .اگر ببینی در باغ، گل و گیاهان خوشبو میکاری، یـعـنـی صاحب فرزندی خوب و صالح می‌شوی.

باغبانی یا ساخت باغ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم