آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بـــاطـــل ســـحر مجرب

0

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب باطل سحر

باطل سحر مجرب

باطل سحر مجرب

1

درمان مجرب شخص سحر زده:

آیه زیر را بر روی بیست برگ کاغذ سفید کوچک نوشته به مدت یک هفته،هر روز سه برگ آنرا ببلعد صبح و ظهر و شام.

تعویذات زیر را جداگانه برروی هفت برگ کاغذ نوشته، شخص تذکیرشده هر روزبایکی غسل کند.

بسم الله الرحمن الرحیم

قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله لا یصلح عمل المفسدین

در صورت داشتن هر گونه مشکل و یا پیچیدگی در امور زندگی شک نکنید که دچار حق الناس می باشید و به فکر این باشید که دینتان را بر طرف کنید و پیشنهاد می کنم بعد از ن حتما از مجموعه باطل سحر استفاده کنید و با رعایت آداب و قوائد یک باطل سحر برای خود و خانواده تان انجام دهید.

از مهم ترین آداب بر آورده شدن هر گونه دعایی رعایت نماز اول وقت قرائت قران و رعایت حق الناس می باشد پس خواهشا توجه لازم و کافی نصبت به آنها داشته باشید

نماز ستون دین است

ستون خانه دلتان  را ساده و سست بنا نکنید

برای آگاهی از زمان و و نحوه استفاده کردن و قوائد و آداب استفاده از تعویذات حتمام مجموعه ۱۰۰ باب باطل سحر را تهیه نمایید


نظرات بسته میباشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم