آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باسن

0

باسن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب باسن سمت راست، پسر و باسن سمت چپ، دختر می‌باشد.اگر در خواب ببینی باسن تو محکم می‌باشد، تعبیرش این است که فرزندت تندرست و سرحال خواهد بود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی باسن تو شکسته است، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی باسن تو درد می‌کند، یـعـنـی به فامیل و بستگان ستم می‌کنی.اگر ببینی باسن تو کوچک و ضعیف می‌باشد، یـعـنـی فرزندت سالم و سرحال نخواهد بود، ابن سیرین در جائی دیگر نیز می‌گوید: اگر ببینی باسن تو ضعیف می‌باشد، شخصی از بستگانت که بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد، ضعیف خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای باسن عبارتند از: ۱– فرزند ۲– قوت ۳– باغ ۴– خوبی و نیکی از طرف بستگان. 

باسن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم