آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بازو

0

بازو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بازو مربوط به برادر، فرزند، شریک یا دوست مورد اعتماد می‌باشد.اگر در خواب ببینی بازوی تو قوی می‌باشد، تعبیرش این است که از افرادی که گفته شد خیر و منفعت و نیرو و قوت به دست می‌آوری، ولی اگر ضعیف باشد، هیچ خیر و منفعت و قوتی از آن‌ها به تو نمی‌رسد، ابن سیرین در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی بازوی تو ضعیف می‌باشد، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی می‌شود، یا اینکه برادر یا فرزندت دچار ضعف حال می‌شود. اگر ببینی بازوی تو افتاد یا کسی آن را قطع کرد، یـعـنـی برادر، دوست یا شریک تو از دنیا می‌رود یا از تو جدا می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بازو عبارتند از: ۱– برادر ۲– فرزند ۳– شریک ۴– دوست ۵– پسر عمو ۶– همسایه. 

بازو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم