آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بازوبند

0

بازوبند

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بازوبند طلا روی بازوی خود داری، تعبیرش این است که برادر یا شخص دیگری مسئله ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آورد و یا باعث غم و اندوه تو می‌شود، یا اگر بازوبند نقره بود، یـعـنـی دختر خودت یا دختر خواهرت را شوهر می‌دهی، اگر زنی این خواب را ببیند، یـعـنـی از مال و نعمت و آرایش بهره‌مند می‌شود، یا اگر ببینی بازوبند آهنی داری، یـعـنـی از برادرت به تو نیرو و قوت و یاری می‌رسد ، ولی اگر ببینی بازوبند شکسته یا از دست رفته است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

بازوبند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم