آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بازار- آتش و دود در بازار و مغازه

0

آتش و دود در بازار و مغازه

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بازرگانی در خواب ببیند که مغازه یا کالایش آتش گرفته، تعبیرش این است که کالایش را به باد می‌دهد و از دستش می‌رود، یا اینکه کالای خود را سه برابر گرانتر می‌فروشد و به کسی رحم نخواهد کرد . امام صادق (ع)می‌فرمایند: اگر ببینی بازار آتش گرفته است، یـعـنـی بازاری‌ها بی‌دین هستند و در معامله بی‌انصاف و دروغگو می‌باشند. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی بازار چوب فروش‌ها آتش گرفته است، یـعـنـی قیمت دانه‌ها گران می‌شود.اگر ببینی از خانه یا مغازه‌ات دود بیرون می‌آید، یـعـنـی پادشاه ظالم و ستمگری مال و اموال تو را گرفته و مصادره می‌کند.

آتش و دود در بازار و مغازه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم