آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باران

0

تعبیرهای کلی

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل بارندگی باشد و یا زمانی که مردم محتاج باران باشند در خواب خودت باران ببینی، تعبیرش بهتر است، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب‌ها به موقع و به وقت زیاد شده‌اند، تعبیرش این است که در آن سال فراخی و نعمت و گستردگی خواهد بود. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی اول ماه یا اول سال باران می‌بارد، یـعـنـی در آن ماه یا سال گستردگی و نعمت فراوان می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی وقت باران نیست و باران می‌بارد، یـعـنـی در آنجا فتنه بوجود می‌آید.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم