آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باران چیزهای مختلف

0

باران چیزهای مختلف

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آسمان مار یا عقرب و یا سنگ می‌بارد، تعبیرش این است که آن سرزمین دچار عذاب الهی خواهد شد، اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: اگر ببینی از آسمان مثل باران، سنگ می‌بارد، یـعـنـی عذاب و گرفتاری و بلای سختی به آنجا می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَاَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَارَهً مِّن سِجِّیلٍ _ …و سنگی از سجیل بر آنان بباریدیم (حجر-۷۴). ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آسمان ریگ یا خاک کمی می‌بارد، تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر زیاد باشد تعبیرش بد است.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی مثل باران آتش می‌بارد، یـعـنـی از جهت«پادشاهان» در آنجا بلا و گرفتاری و فتنه و خونریزی بوجود می‌آید.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آسمان به جای باران، عسل می‌بارد، یـعـنـی نعمت و غنیمت در آن سرزمین فراوان می‌شود.اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از آسمان گندم و جو می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون و بی‌نظیر بهره‌مند می‌شود و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی فراوانی به آن‌ها می‌رسد .ابراهیم کرمانی می‌گوید: به طور کلی تعبیر هر چیزی که از آسمان می‌بارد، از جنس همان چیز می‌باشد. 

باران چیزهای مختلف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم