آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باران شدید

0

باران شدید

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی فقط در یک جا باران شدیدی می‌بارد و در جای دیگر نمی‌بارد، تعبیرش این است که مردم آنجا دچار سختی و رنج و بیماری می‌شوند. اگر ببینی باران تیره و سیاه و شدیدی می‌بارد، یـعـنـی دچار بیماریی می‌شوی که در اثر آن از دنیا خواهی رفت. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مثل طوفان بر سر مردم باران می‌بارد، یـعـنـی مرگ ناگهانی در آن سرزمین افزایش میابد (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی باران شدیدی می‌بارد، به طوری که جوی‌های زیادی از آن جاری شده، ولی به تو صدمه‌ای نرسیده است، یـعـنـی «پادشاه» خشم و غضب می‌کند، ولی شر او را از خودت دفع می‌کنی.

باران شدید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم