آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باران – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از هر قطره باران صدا و آواز می‌آید، تعبیرش این است که عزت و جایگاه تو بیشتر می‌شود.اگر ببینی از آستانۀ خانه‌ای مثل باران، آب پاکی می‌بارد، تعبیرش این است که به اندازۀ آن، مال و نعمت خواهد بود. اگر ببینی آب از هوا مثل باران فرو می‌ریزد، یـعـنـی آن مکان گرفتار عذاب الهی و شیوع بیماری می‌شود. اگر ببینی بدون ابر باران باریده و آب از ناودان می‌ریزد، یـعـنـی خداوند مردم آنجا را مورد رحمت خودش قرار می‌دهد.اگر ببینی باران باریده و آب از ناودان می‌ریزد، یـعـنـی «پادشاه» به مردم آنجا ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی باران به همه جا می‌بارد، یـعـنـی رحمت و برکت خداوند به مردم می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَهُوَ الَّذِی یُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَهُ… _ و او کسی است که بعد از نومیدی خلق برایشان باران می‌فرستد… (شوری-۲۸).اگر ببینی باران آرامی فقط در یک نقطه می‌بارد، یـعـنـی به مردم آنجا خیر و منفعت می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی باران بر سر تو می‌بارد، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و با سود و منفعت بازمی‌گردی. اگر ببینی با باران مسح می‌کنی، یـعـنـی از ترس و بیم در امان می‌مانی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آب زلال و شفاف باران می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن خیر و راحتی می‌بینی، ولی اگر تیره و ناگوارا باشد، یـعـنـی به اندازه آن دچار رنج و بیماری می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای باران عبارتند از: ۱– رحمت ۲– برکت ۳– دادخواهی و مدد خواستن ۴– رنج و بیماری ۵– بلا و گرفتاری و مصیبت ۶– جنگ ۷– خون ریختن ۸– فتنه۹– قحطی ۱۰– امان یافتن ۱۱– کفر ۱۲– دروغ

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم