آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باد – سایر موارد

0

سایر موارد

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای باد عبارتند از: ۱– بشارت و خبر خوش ۲– فرمانروائی ۳– مال ۴– مرگ ۵– عذاب ۶– کشتن ۷– بیماری ۸– شفا ۹– راحتی و آسایش

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم