آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باد – جهت باد

0

جهت باد

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی از مغرب باد آهسته‌ای می‌وزد، تعبیرش این است که مال و نعمت مردم آنجا زیاد می‌شود یا اگر از شمال می‌وزد، یـعـنـی به مردم آنجا شفا و آسایش و راحتی می‌رسد، ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش خیر نمی‌باشد.

جهت باد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم