آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

باد – انواع باد

0

انواع باد

باد شدید: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی باد سختی آمده است، تعبیرش این است که مردم آنجا گرفتار بیم و ترس می‌شوند. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بادی که وزیده باعث گرد و خاک شدن هوا و تاریکی شده است، یـعـنـی مردم آنجا دچار ترس و بیم می‌شوند. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی باد شدیدی درختان آنجا را کنده و خرابی به بار آورده، یـعـنـی بیماری‌هایی مثل طاعون و سرخچه مردم آنجا را دچار بلا و گرفتاری و مصیبت می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).

باد گرم: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب باد گرم، شیوع “بیماری‌های سرد” در آن مکان می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش این است که در آنجا فتنه بوجود می‌آید.

باد سرد: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب باد معتدل سرد، بیماری‌های آشفته کننده در آن مکان می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش این است که در آنجا فتنه بوجود می‌آید.

باد معتدل: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب باد معتدل این است که مردم آن مکان از سلامتی و تندرستی و خیر و رونق کسب برخوردار خواهند بود. 

 

انواع باد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم