آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

بادنجان

0

بادنجان

ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل بادنجان باشد یا نباشد، چنانچه در خواب ببینی از آن خورده‌ای (خام یا پخته، خشک یا تازه فرقی ندارد)، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بادنجان های فراوانی داشته‌ای، ولی همه آن‌ها را بخشیدی یا از خانه بیرون ریختی و چیزی از آن‌ها نخورده‌ای، تعبیرش این است که از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.

بادنجان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم