آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ایوان

0

ایوان

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب ایوان سرا، پدر و مادر می‌باشد.اگر در خواب ببینی ایوان سرای تو نو و پاکیزه است، تعبیرش این است که پدر و مادر تو تندرست خواهند بود، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی ایوان سرای تو نو و بلند می‌باشد، یـعـنـی پدر و مادر تو عمر طولانی به دست می‌آورند، ولی اگر ببینی ایوان خراب شده است، تعبیرش این است که پدر و مادر تو هلاک می‌شوند (دفع بلا و گرفتاری).

ایوان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم