آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اندام و رفتار مثل اسب

0

اندام و رفتار مثل اسب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مثل خر و اسب و گاو دم داری، تعبیرش این است که مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پای تو مثل پای اسب یا خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی مثل اسب یا خر سم داری، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که عمر خود را به شادی و خوشی می‌گذرانی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی سم‌های تو افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مانند اسب می‌روی، یـعـنـی دچار تنگدستی می‌شوی ولی عمر طولانی خواهی داشت (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی مثل اسب‌ها لجام داری، یـعـنـی روزه‌دار خواهی بود ولی سخنان زشت و ناپسند فراوانی بیان می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سر تو مثل سر اسب شده است، یـعـنـی از «پادشاه» به تو مال و نعمت می‌رسد. 

اندام و رفتار مثل اسب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم