آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

اندازۀ آلت

0

اندازۀ آلت

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بزرگی آلت، بزرگی و شهرت و یا بیماری فرزند می‌باشد، ولی تعبیر کوچک بودن آن، حقارت و گم‌نامی خواهد بود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آلت تو دراز شده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندان زیادی خواهی شد.اگر ببینی آلت تو راست گردیده و سفت شده است (شق کرده)، یـعـنـی بخت و اقبال تو بهتر می‌شود و قوت می‌گیرد .

اندازۀ آلت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم