آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

انجیل

0

انجیل

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی انجیل می‌خوانی، تعبیرش این است که از حق و حقیقت به باطل فریفته شده و خودرای می‌شوی.اگر ببینی انجیل را از حفظ می‌خوانی، یـعـنـی از حق و حقیقت به باطل وارد می‌شوی و علاقه‌مند و دوستدار مسیحیان خواهی شد .اگر ببینی “کتاب انجیل” را می‌خوانی، یـعـنـی از مسیحیان خیر کمی به تو خواهد رسید.

انجیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم