آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

انجیر

0

انجیر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی انجیر می‌خوری تعبیرش بد می‌باشد (فرقی ندارد که در بیداری فصل انجیر باشد یا خیر).اگر ببینی انجیر خورده‌ای یا جمع کرده‌ای و یا کسی به تو داده‌ است، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی خواهی شد و احتمالاً کاری انجام می‌دهی که باعث پشیمانی تو می‌شود .ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر دیدن و خوردن انجیر زرد، بیماری است و انجیر سیاه، غم و اندوه، ولی اگر در بیداری فصل انجیر باشد و در خواب ببینی که انجیر سبز و شیرین می‌خوری، تعبیرش بد نمی‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت انجیر، مرد ثروتمند و صاحب‌نعمت است.

انجیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم